Vrouwenver. Tryfosa

woensdag 19 december 2018 Algemeen

In het nieuwe jaar willen we op D.V. 10 januari onze verenigingsavond weer houden. We gaan verder met de Bijbelstudie over Jeremia en wel de 6e en die staat in het novembernummer van de Herv.Vrouw. Deze keer gaat het over ‘De rechtvaardige Telg en de valse profeten’ n.a.v. Jeremia 23. Hennie Blankespoor leest deze Bijbelstudie met ons. De traktatie komt van Wilma Bos en zij en Cokky de Visser verzorgen  de zaal, koffie en thee. Voor een gedicht zorgt deze avond Hetty van de Pol. Iedereen hartelijk welkom. Ook belangstellenden. We beginnen om half 8. Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie