Vrouwenver. Tryfosa

dinsdag 8 september 2020 Algemeen

Het is heel fijn dat we weer als vrouwenvereniging bij elkaar kunnen komen! Wel met enkele afspraken, zoals het bijeenkomen in een grotere zaal en het helaas niet mogen zingen in EH. Maar toch… we kunnen weer rondom een geopende Bijbel bij elkaar komen. Dit seizoen gaan we het boekje Prediker samen bespreken o.l.v. ds. H.I. Methorst. De inleiding van deze Bijbelstudie staat in het meinummer van de Herv.Vrouw. Op onze eerste verenigingsavond, donderdag 17 september, hopen we samen Bijbelstudie 1 uit het juni nummer te bespreken. Deze zal gelezen worden door Tineke. Voor een gedicht zorgt Anja. De traktatie komt deze avond van Hendrika. We hopen natuurlijk dat alle leden weer kunnen komen maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom. We beginnen om half acht. Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie