Vrouwenver. Tryfosa

dinsdag 22 oktober 2019 Algemeen

Op D.V. donderdag 31 oktober hebben we weer een ‘gewone’ verenigingsavond. We willen dan de 3e Bijbelstudie samen bespreken. Die staat in het juli/aug. nummer van de Hervormde vrouw en heeft als titel ‘Gewone christenen met een bijzondere roeping’. Deze Bijbelstudie wordt gelezen door Eefje. Anja en Masina zorgen voor de zaal, koffie thee. In de pauze krijgen we een traktatie van Ellie en Annie zorgt deze avond voor een gedicht. We hopen en bidden om een gezegende avond. We beginnen om half 8 en leden maar ook belangstellenden: van harte welkom. Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie