Vanuit de werkgroep Corona

dinsdag 8 september 2020 Algemeen

Vanaf maandag 7 september liggen in Eben-Haëzer kaartjes klaar voor de volgende secties. Dit geldt voor zondag 13 september.
Ochtenddienst (voorbereiding Heilig Avondmaal): secties van broeders Van Kruistum en Morren
Avonddienst: sectie van de broeder Broekhuizen
Zondag 20 september zal het Avondmaal worden bediend. Gezien het aantal avondmaalgangers is het niet mogelijk om dat in één dienst te doen en zelfs niet in twee, als iedereen deel wil nemen. Vandaar dat we het als volgt willen oplossen. Op zaterdagavond is er geen voorbereidingsuur, maar wordt er een kerkdienst gehouden met de bediening van het Heilig Avondmaal. Zondagmorgen wordt dezelfde dienst gehouden, maar dan met een volgende groep avondmaalgangers. Op zondagavond is dan een voortgezette avondmaalsviering met een derde groep avondmaalgangers en dan aansluitend de dankzeggingsdienst. Ook de vorm zal anders zijn, omdat we niet aan een tafel kunnen zitten met de 1,5 meter afstand. We rekenen erop dat iedereen die deel wil nemen aan het avondmaal een kaartje haalt in Eben-Haëzer. Per dienst zullen maximaal 100 plaatsen beschikbaar zijn. De mensen die geen deel nemen aan het avondmaal kunnen gebruik maken van de openluchtdienst in Kootwijk om 16.30 uur.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie