Vanuit de AK

dinsdag 16 november 2021 Algemeen

Aan het begin van deze maand zijn we als Algemene Kerkenraad weer bij elkaar geweest. Van te voren hadden we een ontmoeting met de Evangelisatie Commissie. Op gezette tijden hebben we overleg met elkaar. Wat deze keer vooral naar voren kwam is dat de Evangelisatie Commissie graag wil weten wat er in de gemeente leeft op het gebied van evangelisatie. Om hier een beeld van te krijgen is het idee ontstaan om hierover een enquête te houden. Wellicht hoort u binnenkort hier meer over.
Ook zijn we doorlopend bezig om een vernieuwd beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan is geldig tot het einde van het volgende jaar. Er is de Beleidsplan Advies Commissie voor in het leven geroepen. Deze commissie houdt de regie in handen, zodat de kerkenraden op een gestructureerde manier de verschillende onderwerpen kunnen behandelen.
Eind van het jaar hopen we weer de geboorte van Christus te vieren en te gedenken. Naast 6 klassieke erediensten houden we al vele jaren ook een kerstviering voor de jeugd, welke altijd breed bezocht wordt. De AK heeft opnieuw nagedacht over het beste moment voor deze gezinsviering. Na overweging van diverse opties, heeft de AK besloten om de viering ook nu weer op 2e Kerstdag ’s ochtends te houden in de kerk in Kootwijkerbroek.
We krijgen regelmatig de vraag waarom we nog steeds geen kerkdiensten in Kootwijk houden. Dit heeft voornamelijk te maken met de beperkte mogelijkheid voor ventilatie. De kerkrentmeesters bekijken wat de mogelijkheden zijn, maar het is niet eenvoudig. Bovendien hebben we ook te maken met allerlei voorwaarden vanuit de Monumentenzorg. Zolang dit nog niet voor elkaar is zijn we blij met de mogelijkheid om deze kerkdiensten in de Hofstee in Stroe te houden.
Afgelopen zondag mochten we weer het Heilig Avondmaal vieren. Door de maatregelen hebben we dit ook deze keer weer op een lopende wijze gedaan. Als AK gaan we erover nadenken op welke wijze we het Heilig Avondmaal in de toekomst gaan vieren. Gaan we weer terug naar het oude of is er ook een passende andere manier om dit te vieren.
We hebben weer te maken met aangescherpte maatregelen. Toch willen we proberen om alles op een zo goed mogelijke manier door te laten gaan. Dat zal niet altijd lukken of er zijn de nodige aanpassingen. We vragen uw begrip daarvoor. We vragen ook begrip voor elkaar. Niet iedereen denkt hetzelfde over allerlei maatregelen, toch mogen we, en willen we, één gemeente zijn. Een gemeente van onze Here Jezus Christus. Houdt rekening met elkaar.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie