Vanuit de AK

dinsdag 29 juni 2021 Algemeen

Enige tijd geleden was er weer een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Deze keer konden we weer fysiek bij elkaar zijn, dat vergadert toch veel beter. Aan de orde kwam dat de nieuwe versie van de plaatselijke regelingen van zowel de AK als van de wijken, binnenkort, ter inzage komen te liggen, zodat een ieder die dat wil er naar kan kijken. We hebben ons er aardig in ‘verslikt’ het heeft een hele tijd geduurd maar nu is het dan zover. Verder is er besproken dat er op bescheiden schaal beeldmateriaal gebruikt mag worden bij, bijvoorbeeld, een promotie van een collecte of bij een verhaal van een zendingswerker, voor de dienst, in de kerk. We zijn dankbaar dat er weer meer mensen bij de kerkdiensten aanwezig mogen zijn en dat we weer mogen zingen in de kerk. Ook zijn we dankbaar dat we het Heilig Avondmaal weer mochten vieren. Zolang we nog de 1,5 meter afstand houden, vieren we op de huidige wijze het Heilig Avondmaal, voor daarna gaan we nadenken over de gewenste vorm om het H.A. te vieren. Zoals we het gewend waren of toch net iets anders. Het is goed om ons hier af en toe over te bezinnen, nu is het daar een goed moment voor. Zoals al wel bekend, worden er in de maanden juli en augustus in de middag openluchtdiensten gehouden naast de kerk in Kootwijk. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, alleen een registratie ter plaatse. Zou dit ook wenselijk zijn voor Kootwijkerbroek? De jaarrekeningen van de diaconie en van de kerkrentmeesters zijn gepasseerd en goedgekeurd. We zijn dankbaar voor alle ontvangen giften, voor onze eigen gemeente maar ook voor de giften voor anderen die hulp nodig hebben. Ook op deze manier mogen we samen gemeente zijn, dat we het samen mogelijk maken om onze gemeente draaiende te houden. Nu is er het beroep van ds. Stehouwer uit Wijngaarden naar onze gemeente. We hopen dat hij mag komen. Bidt u mee dat de dominee duidelijkheid mag krijgen over zijn beslissing of stuur een kaartje of mail naar ds. Stehouwer en zijn gezin. Allen Gods zegen toegewenst!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie