Vanuit de AK

dinsdag 3 november 2020 Algemeen

De laatste donderdag van oktober was er weer een vergadering van de algemene kerkenraad. Veel van de punten welke ter sprake kwamen hadden te maken met de corona maatregelen waar we nu mee te maken hebben. Zo is er gesproken over het bezoekwerk aan gemeenteleden. Dit kan voor spanningen zorgen voor zowel de bezoeker als voor diegenen die bezocht worden. Daarom ook ons advies om tot januari 2021 met het bezoekwerk rustig aan te doen en zo veel mogelijk telefonisch contact te onderhouden. Ook in verband met de corona maatregelen gaat de gemeenteavond dit jaar niet door. De financiële verslagen van het afgelopen jaar van de kerkrentmeesters en van de diaconie zullen ter inzage komen te liggen bij de penningmeesters van de beide colleges. Vooralsnog willen we op zaterdagavond 14 november en op zondag 15 november het Heilig Avondmaal vieren in vijf diensten. We hopen dat het door kan gaan. Wanneer u wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal is het nodig dat u een aanpassing maakt bij Kerktijd.nl, de site waar nu de uitnodigingen vandaan komen voor onze kerkdiensten. Hoe dit alles in zijn werk gaat kunt u lezen bij het stukje van de corona commissie. In deze lastige tijd willen we u allen Gods zegen toewensen, wees standvastig in de Heere!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie