Vanuit de AK

vrijdag 2 oktober 2020 Algemeen

Enige tijd geleden was er weer een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Van enkele punten, welke daar besproken zijn, willen we verslag doen.  Ondanks allerlei corona maatregelen willen we toch proberen om het winterwerk zo goed mogelijk op te starten. De catechisaties en het jeugdwerk gaan weer beginnen ook de mannen- en vrouwenverenigingen en verschillende kringen worden weer opgestart. Het zal allemaal wat passen en meten zijn, want er is in Eben-Haëzer gelimiteerde ruimte beschikbaar. Ook mag er niet gezongen worden in Eben-Haëzer. Dat zal ook moeten wennen. Wij zitten niet alleen met dat probleem. Er zijn verschillende koren die ruimte zoeken waar gezongen mag worden om te repeteren. Zo wordt onze kerk op de maandagavond verhuurd aan het Rehobothkoor om te repeteren. Wat ook ter sprake kwam was de noodkreet van de leidinggevenden in het jeugdwerk. Zij zijn naarstig op zoek naar nieuwe mensen die deze taak met hen willen delen. Bij deze, een oproep aan u allen, denk er eens over. Als AK gaan we samen met de jeugdraad bekijken, op welke manier we voldoende leiding voor de jeugd kunnen krijgen. Wellicht hoort u er meer over. De jaarlijkse gemeenteavond is gepland op donderdag 19 november. Omdat er in Eben-Haëzer maar beperkte ruimte is willen we de gemeenteavond in de Essenburcht houden. Dan zal ook het concept van de plaatselijke regelingen besproken worden. Dit concept zal een week van te voren ter inzage liggen en op de website staan. Wellicht heeft u er al iets over gehoord, maar er is besloten om de diensten van Kootwijk, tijdelijk, in de Hofstee in Stroe te houden. In de kerk in Kootwijk kunnen met in achtneming van de corona maatregelen, ongeveer 15 personen aanwezig zijn. Door deze diensten te verplaatsen naar Stroe hopen we dat iedereen die dat wil, in ieder geval, één keer per zondag een kerkdienst kan bijwonen. Het streven is om op zondag 11 oktober de eerste diensten in de Hofstee te houden. Omdat er dan weer iets verandert, is dit een goed moment om over te schakelen op het digitaal reserveren voor de kerkdiensten. Het advies is om u voor alle vier de diensten aan te melden. Hoe alles in zijn werk gaat kunt u lezen bij het stukje van de corona werkgroep, in deze kerkbode. We willen u oproepen om de kerkdiensten bij te wonen. Dit is ook een belangrijk onderdeel van samen gemeente zijn. Allen Gods zegen gewenst!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie