Vanuit de AK

dinsdag 3 mei 2022 Algemeen

Onlangs was er weer een vergadering van de Algemene Kerkenraad. Voorafgaand aan deze vergadering is er altijd een moderamen overleg om de vergadering voor te bereiden. Deze keer viel dit in de ‘stille week, voor Pasen. Er waren wel meer vergaderingen in die week. Het gaf geen goed gevoel. We hebben besproken om in de komende jaren, Eben-Haëzer zo veel mogelijk leeg te houden in de ‘stille week’, zodat we meer bezig kunnen zijn met Goede Vrijdag en Pasen.
De vorige vergadering is het ook al besproken: ‘Hoe gaan we het Heilig Avondmaal vieren’. We zijn hier nog niet uit, bijvoorbeeld, wil iedereen weer uit dezelfde beker drinken? Bij de volgende viering, op 22 mei, willen we in Kootwijkerbroek weer een ‘lopende viering’ houden. In september hopen we te weten hoe we het Heilig Avondmaal in het vervolg gaan vieren. Ook over hoe we weer gaan collecteren wordt nagedacht. Collecteren is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst, maar kan het op een manier wat iets minder tijd kost? De diakenen en de kerkrentmeesters gaan zich hierover beraden. De diakenen en kerkrentmeesters zijn dankbaar voor alle financiële bijdragen die zij, ook het afgelopen jaar, weer mochten ontvangen. Deze giften zijn van wezenlijk belang. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we op een verantwoorde manier gemeente kunnen zijn. De kerkrentmeesters hebben de jaarrekening van 2021 ingebracht op de vergadering en deze is door de AK goedgekeurd, dus kan de jaarrekening doorgestuurd worden naar de hogere kerkelijke instanties.
Regelmatig zijn er vergaderpunten welke meerdere vergaderingen achter elkaar aan de orde komen. Zo ook de vragen rondom het doen van belijdenis in onze gemeente. We hopen dat meerdere personen dit willen gaan doen. We willen hier wat meer aandacht aan geven. In september hopen we een informatie avond te houden over een nieuwe belijdeniskring.
Op 2e Pinksterdag is er weer een openluchtdienst op het Kootwijkerzand. Heel fijn dat dit weer op die locatie kan. Over de openluchtdiensten van de afgelopen zomer hebben we vele positieve reacties gehad. Daarom hopen we de komende zomer ook weer enkele openluchtdiensten te houden in de wei tegenover de kerk.
De seniorenmiddagen worden steeds minder bezocht, daarom wordt er gekeken naar een nieuw concept voor deze middagen, naar iets wat ook aantrekkelijk is voor de ‘nieuwe ouderen’.
We weten allemaal van de vreselijke berichten vanuit Oekraïne. Met betrokkenheid vanuit de diaconie is er een commissie opgericht met betrekking tot vluchtelingen vanuit Oekraïne. Zij hebben contact met de gemeente Barneveld. Achter de schermen is er al van alles gedaan. Mochten er vragen komen voor, bijvoorbeeld, opvang voor wat langere termijn, dan laat de commissie van zich horen. Door de oorlog, corona en nu ook de vogelgriep en wat niet al, is het een onrustige, onzekere tijd, waarin we leven. Gelukkig mogen we elkaar wijzen op onze God en Vader. Hij die vast en zeker is. We mogen bij Hem horen door Zijn Zoon, Jezus Christus. Halleluja!

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie