Solidariteitskas

dinsdag 2 juli 2019 Algemeen

Deze week heeft u het briefje ontvangen met het verzoek uw bijdrage te betalen aan de solidariteitskas. Zoals u in het briefje kunt lezen is de helft bedoeld voor het werk in de eigen gemeente (met name voor de kosten die gemaakt worden voor de ledenadministratie) en de andere helft wordt afgedragen om andere gemeenten te kunnen helpen. Met deze bijdrage, noem het contributie of lidmaatschapsgeld, helpt ook u mee aan de instandhouding van de kerk in Nederland. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
College van kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie