Renovatie

dinsdag 12 februari 2019 Renovatie

De voorbereidingen op de renovatie zijn nog steeds in volle gang. Alle onderaannemers zijn bij elkaar geweest waarbij we stilstonden bij een verhaal over de bouw van de tabernakel uit Exodus 36: ‘Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man, van het werk waarmee ze bezig waren, en ze zeiden tegen Mozes: Het volk brengt veel, meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de HEERE geboden heeft te doen.
Het is fijn dat de Heere ons ook gezegend heeft met veel vaklieden en dat ook wij voldoende gekregen hebben om met deze renovatie te beginnen. We bidden of de Heere dit ook wil zegenen.
De ‘definitieve’ planning voor het werk is klaar. Deze week gaan we vergaderen over de inzet van u en jij als vrijwilliger.
De globale planning is als volgt:
23 april t/m 4 mei: Ingang verbreden, orgel inpakken, kerkbanken eruit halen, plafonds zijbeuken verwijderen, verwarmingsbuizen en tegels verwijderen.
6 mei t/m 21 mei: Zand verwijderen voor de vloer, verwarmings- en ventilatie kanalen ingraven.
21 mei t/m 25 mei: isolatie en bewapening vloeren aanbrengen.
31 mei t/m 7 juni: vloerverwarming aanbrengen.
11 juni t/m 15 juni: vloeren storten
Op 15 juni is er Kootjebroekse Markt. Het beton is dan nog aan het drogen, maar door de deuren zult u wel een indruk kunnen krijgen van het werk wat al gedaan is.
Volgende week komt er in de kerkbode meer nieuws voor de vrijwilligers.
De giften voor de renovatie gaan gelukkig ook door. Ondanks de rondgang voor de voorjaarsbijdrage is er via de bank bijna € 11.000 binnen gekomen en via de collectes ruim € 3500. Voor de eerste fase van de renovatie hebben we dus nu ruim €150.000 van de benodigde € 500.000 binnen. We zijn dankbaar dat u ons als kerkrentmeesters ook in staat stelt om deze renovatie te financieren.
U kunt ons natuurlijk blijven steunen door een gift over te maken op NL02 RABO 0305 5110 25.
Renovatiecie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie