Paasviering

dinsdag 21 april 2020 Algemeen

We zijn dankbaar voor de viering die we dit jaar in een hele andere setting met elkaar mochten beleven. Dank voor de medewerking van de jongeren en de leiding van de clubs. Iedereen mocht dit jaar op afstand maar toch heel dichtbij zijn of haar talenten inzetten. Ja, er is veel werk verricht.
We danken vooral God dat we de hulpmiddelen, die er zijn, mochten inzetten tot Zijn glorie en eer. Dat Gods Geest op alle plekken waar de viering werd gehoord/geluisterd dwars door de muren/deuren heen naar binnen kwam. En dat zo ondanks de fysieke beperking het Paasfeest zó dichtbij ons mocht komen. Ja, de HEERE is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dank U wel! We bidden dat de Heilige Geest ook krachtig wil doorwerken in ieder hart en dat wij er ook juist nu van mogen getuigen: ‘U zij de Glorie opgestane HEER, U zij de victorie, nu en immermeer!’. Heb je het moeilijk luister dan https://www.sela.nl/liederen/131/u-zij-de-glorie.html  Bij HEM zijn wij veilig
De jeugdouderlingen

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie