Overleden

dinsdag 11 juni 2019 Algemeen

De kerkenraad ontving het bericht dat onze oud-predikant ds. H. Jonker op 5 juni is overleden. Ds. Jonker is 92 jaar geworden. Hij diende onze gemeente van 1987 tot 1989, waarna hij met emeritaat is gegaan. We denken met respect terug aan zijn inzet en condoleren zijn vrouw en kinderen met dit grote verlies. Bij zijn afscheid van onze gemeente preekte ds. Jonker over 2 Korinthe 12: 9: ‘Mijn genade is voor u genoeg.’ We bidden de familie de kracht en de troost van deze genade toe, die ons uitzicht geeft op het werk van Jezus Christus.

Het correspondentieadres van de fam. Jonker is: Woudseweg 30, 3772 TG Barneveld.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie