Ouderenpastoraat

dinsdag 14 april 2020 Algemeen

Omdat we in deze tijd onze ouderen niet mogen bezoeken, vind ik het fijn toch iets aan u door te geven. De laatste tijd moet ik steeds denken aan de woorden: ‘Doch Jakob bleef alleen over’ (Genesis 32 : 24a).
Tijdens het bezoekwerk in de gemeente komen we vaak bij mensen, die maar alleen zijn. Nu het corona-virus om zich heen grijpt, zijn deze mensen soms werkelijk helemaal alleen, omdat kinderen en kleinkinderen (als u die mag hebben) niet bij u binnenkomen. En dan kan het zijn, dat de woorden ‘Doch Jakob bleef alleen over’ door u ook zo ervaren worden.                                    ‘Alleen over blijven’ wil zeggen, dat er vóór die tijd meerdere mensen om u heen waren, maar nú niet meer. Zo was het ook bij Jakob. Zijn vrouwen, dienstmaagden, kinderen  en alles, wat hij had, liet hij overtrekken naar de overkant van de beek Jabbok. Maar zelf bleef hij alleen over. Waarom? De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen hierbij: ‘om in de eenzaamheid God te bidden’.
Zo is het bij u wellicht ook wel. Tot voor kort kwamen er zoveel mensen bij u op bezoek, of ging u zelf op bezoek, maar nu bent u maar alleen over gebleven. En hoe is het nu bij u? Gebruikt u nu ook uw tijd om in de eenzaamheid tot God te bidden? Te bidden voor onze overheid, opdat ze de juiste beslissingen mogen nemen? Te bidden voor het verplegend personeel in de ziekenhuizen, doctoren, verplegers en verpleegsters, in het bijzonder voor hen, die op Intensive Care werkzaam zijn? Voor onze huisartsen? En voor onze dominee, die voor een bijna lege kerk preken moet? Voor alle mensen in de zorg? Maar ook voor mensen, die een bedrijf hebben en daarover grote zorgen hebben? En voor zo héél veel meer!
Ja, u mag ook bidden om bewaard te worden voor het corona-virus. Want daar bent u misschien wel heel bang voor. Kijken we nog even naar de geschiedenis van Jakob, dan zien we, dat ook hij bang is. Bang, voor zijn broer Ezau, die boos op hem is en voor wie hij gevlucht was. Jakob had er immers listig voor gezorgd, dat hij de zegen ontving en niet zijn broer Ezau. En nu ze elkaar straks weer gaan ontmoeten is Jakob bang en wil alleen zijn, om God te bidden.            En nu moeten wij niet Ezau, maar eenmaal God ontmoeten. En dan komt de vraag op ons af, of ook wij wel eens in ons leven alleen over gebleven zijn, alleen met God. Om Hem te bidden, of Hij als Rechter ons tot een Redder wil zijn. En dat kan Hij alleen maar zijn door de Heere Jezus, Zijn Zoon. Ja, door Hem, Die Zijn bloed heeft gegeven, om zondaren en zondaressen van het eeuwig verderf te verlossen. Mogelijk zegt u: ‘Ik ben al zo oud en heb een lang leven van zonden en schuld achter me, en nu, nu ben ik zo alleen’. Doe dan maar, wat Jakob deed, belijdt uw zonden maar en bidt God om vergeving, want ‘het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Johannes 1:7b).  
L. Stam

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie