Ochtendvrouwenkring 7 oktober

vrijdag 2 oktober 2020 Algemeen

Woensdag 16 september zijn we gestart. Mooi dat we op deze manier in de kerk konden samenkomen. Wat was het fijn om elkaar weer te zien. De volgende ochtendvrouwenkring zal zijn op D.V.7 oktober. We hopen verder te gaan met Bijbelstudie 2 uit het juni nummer. Deze heeft als titel: ‘Echt genieten!’ Salomo onderzocht alle dingen maar liep tegen leegheid en zinloosheid aan. Is dat het einde van zijn zoektocht? Nee, Salomo zoekt door. Vandaag volgen wij hem op zijn zoektocht en worden we meegenomen naar drie dingen: wijn, werk en wijsheid.
Willen jullie dit alles ter voorbereiding thuis alvast doorlezen? Heb je geen Bijbelstudie dan kan je een mailtje sturen naar de Ochtendvrouwenkring, dan krijg je hem digitaal: ovk@hervormdkootwijkerbroek.nl
In verband met corona hebben we alles zo georganiseerd dat we ons aan de 1,5 meter regel kunnen houden. Daarom zal het eerste gedeelte in de kerk zijn. We gaan wel uiteen na de inleiding voor de bespreking van de Bijbelstudie. Dit doen we dan in verschillende zaaltjes in Eben-Haëzer. We hopen, ondanks alle regels, op deze wijze toch een fijne Ochtendvrouwenkring ochtend te kunnen hebben met elkaar.
Voor de dames, die de contributie graag contant willen betalen willen we vragen om het geld gepast in een enveloppe te doen en deze in te leveren in de daarvoor bestemde inleverbox, onder vermelding van je naam.
Christiana en Gerlinda zijn aftredend en niet herkiesbaar. Willen jullie alvast na gaan denken en er voor bidden welke vrouwen hen kunnen gaan opvolgen als penningmeesteresse en secretaresse? We zullen deze ochtend ook gaan stemmen. Als er een lid is, die niet aanwezig kan zijn op deze morgen maar wel wil stemmen dan mag je een enveloppe met een naam voor een penningmeesteresse, en één voor een secretaresse in de brievenbus van één van de bestuursleden doen. Dit kan t/m 6 oktober. Graag wel even je naam vermelden als afzender. Dan worden deze stemmen meegenomen in de stemming.
We hopen jullie te zien op 7 oktober in de kerk. Er wordt vooraf geen koffie en/of thee geschonken. In de pauze zal er wel gelegenheid zijn om koffie en/of thee te drinken. Rond 11.30 sluiten we de ochtend af. Voor de kinderen is er oppas. Iedereen is van harte welkom! Groet,
bestuur OVK

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie