Ochtendvrouwenkring

dinsdag 5 oktober 2021 Algemeen

De tweede ochtendvrouwenkring zal zijn op D.V. 13 oktober 2021. Deze tweede ochtend willen we bij elkaar komen in Eben-Haëzer. We starten deze ochtend met de Bijbelstudie: ‘Het Koninkrijk van God.’ Deze staat in de Vrouw tot Vrouw 2021/2022. Willen jullie Bijbelstudie 2 doorlezen. En het Bijbelgedeelte wat daarbij hoort, Genesis 3:1-24.  ( Ook aan te vragen via ovk@hervormdkootwijkerbroek.nl )
In deze Bijbelstudie wil ds. J.W. Verboom laten zien dat de mens, die als onderkoning geschapen is, zijn koningschap kwijtraakt. De duivel wordt ‘koning’ over de gevallen schepping. Tegelijk blijft God daarachter de grote Koning, Die een nieuwe Overwinnaar/Koning belooft.
We hopen jullie te zien op 13 oktober in Eben-Haëzer. Om 8.45 uur staat de koffie klaar, om 9.15 uur beginnen we. Om ongeveer 11.30 uur sluiten we de ochtend af. Voor de kinderen is er oppas. Iedereen is van harte welkom! Hartelijke groet,
bestuur OVK

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie