Ochtendvrouwenkring

dinsdag 10 maart 2020 Algemeen

Op D.V. woensdag 18 maart is de negende ochtend van de ochtendvrouwenkring. Graag willen we Bijbelstudie 8 uit het januarinummer behandelen. Dit gaat over 2 Timotheüs 2:1-26 : ‘Jagen naar waarheid en reinheid’. Paulus keert terug naar de hoofdlijn van zijn betoog in hoofdstuk 1. Timotheüs moet niet terugdeinzen en zich niet schamen voor het Evangelie. Hij moet het pand dat hem is toevertrouwd zorgvuldig bewaren.
Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.’ 2 Timotheüs 2 : 22b.
Willen jullie dit alles ter voorbereiding thuis alvast doorlezen? Heb je geen Bijbelstudie dan kun je een mailtje sturen naar Gerlinda, dan krijg je ze digitaal: ovk@hervormdkootwijkerbroek.nl
Ook zullen we deze ochtend gaan stemmen voor een secretaresse en een penningmeesteresse. Wilt u hierin met ons mee bidden en meedenken?
We hopen jullie te zien op 18 maart in Eben-Haëzer. Om 8.45 staat de koffie klaar, om 9.15 beginnen we. Om ongeveer 11.30 sluiten we de ochtend af. Voor de kinderen is er oppas. Iedereen is van harte welkom. Groet,
bestuur OVK

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie