Nieuws uit het CvK

dinsdag 5 november 2019 Algemeen

De begroting voor 2020 is goedgekeurd door het college van kerkrentmeesters en de Algemene kerkenraad. Deze zal op de gemeenteavond van 21 november toegelicht worden. Indien u deze van te voren wil inzien, kunt u hier een afspraak voor maken bij de penningmeester. (Pm-krm@hervormdkootwijkerbroek.nl) tel.:0342-442745.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie