Nieuws uit het CvK

dinsdag 22 oktober 2019 Algemeen

Omdat we u als leden van onze kerk graag op de hoogte willen houden volgen hier wat aandachtspunten uit onze laatste vergadering van 15 oktober
-Schuurtje Kootwijk: nu we het Meestershuis verkocht hebben mist Tineke haar schuurtje. Inmiddels is er een vergunning van de gemeente om een nieuw schuurtje bij de parkeerplaats te zetten. De tegels liggen al een tijdje klaar en nu zijn ook de tekeningen klaar en kan er gebouwd gaan worden.
-Helaas lukt het niet om een nieuw lidmaat-kerkrentmeester te vinden voor Albert en aangezien Wim Dekker en Erik Broekhuizen ook volgend jaar niet verdergaan, houden we maar een klein college over. We willen dan ook aan de kerkenraad voorstellen om ons college om te vormen tot een klein college van Kerkrentmeesters en een commissie van beheer. Hier hebben ze b.v. in Zwartebroek al ervaring mee. In de commissie van beheer zitten dan meer uitvoerende gemeenteleden, die het onderhoud zelf uitvoeren of hier specialisten voor vragen. Ze dragen geen eindverantwoordelijkheid voor het beleid van het CvK en zitten dus ook niet voor in de kerk. Eigenlijk dezelfde structuur als bij de renovatie: Een renovatiecie en een bouwcie. Dit werkte heel goed!!
-De vorige keer schreven we over de evt. verkoop van de pastorie aan de Rehobothstraat vanwege de toegenomen huurkosten van ruim € 350/maand. We hebben een vergelijking gemaakt van de energiekosten tussen de pastorie en de kosterswoning. Blijkbaar was ds. Peene ruim € 150 per maand meer kwijt aan energiekosten dan de bewoners van het kostershuis!
-In de kerk liggen hier en daar nog wat kussens. We willen voor deze kussens een mooie hoes maken, zodat de kussens kunnen blijven liggen voor degenen die dit nodig hebben, maar dat ze toch qua uitstraling bij het interieur passen.
-We hebben verder nagedacht over het GIVT systeem om met je mobieltje te kunnen betalen in de kerk. We hebben dit systeem vergeleken met andere systemen, b.v. van het SKG (onze kerkelijke huisbank). We gaan hiermee verder overleggen met de diaconie.
-We willen in maart verder na gaan denken over de renovatie van Eben-Haëzer. Waarschijnlijk wordt er dan weer een commissie gevormd om alle wensen van de gebruikers te inventariseren en om daarna met een plan te komen. Hierbij zal ook de verwarmings- en ventilatiekelder voor onze kerk meegenomen moeten worden.
-Er is weer een kostersoverleg geweest. Daarbij werd aangegeven, dat bij de laatste doopdienst het voor de kinderen op het podium moeilijk te zien was. Wellicht dat we toch de beelden van de doop ook gaan beameren, zodat iedereen het goed kan zien.
-Op 28 november komen de BHV-ers bij elkaar. Momenteel zit er één BHV-er rechtsachter bij het middenpad en de rest in de kerk. Ze gaan nog een keer oefenen.
-Er zijn inmiddels kleine luidsprekers in de preekstoel gebouwd voor de ouderlingen en diakenen. De predikant was soms moeilijk te verstaan.
-De lampen boven de predikant zijn ook nog te fel. Hier wordt aan gewerkt, net als aan extra lampen boven de galerij.
-De verwarming in de kerk is moeilijk instelbaar. Voor de dienst staat deze op 19 graden, maar door de warmte van de kerkgangers loopt deze 2,5 graden op. Hier moet u dus rekening mee houden!
-We zoeken nog vrijwilligers om af en toe op zaterdag al het blad rond de kerk weg te blazen. U kunt zich melden bij Wim Dekker.
-ten slotte: De begroting voor 2020 werd goedgekeurd en u wordt van harte uitgenodigd op de gemeenteavond van 21 november om daar samen met ons over na te denken.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie