Nieuws uit het CvK

dinsdag 1 oktober 2019 Algemeen

Omdat we u als leden van onze kerk graag op de hoogte willen houden volgen hier wat aandachtspunten uit onze laatste vergadering van 24 september.
-We kunnen terugzien op een gezegende periode voor onze gemeente tijdens de renovatie van ons kerkgebouw in Kootwijkerbroek. Alles is eigenlijk voorspoedig verlopen. Door de inzet van vele vrijwilligers zijn heel veel kosten bespaard en kond er zelfs meer gerenoveerd worden, dan oorspronkelijk in het plan stond. Nu de lampen hangen hebben we het gevoel dat we, op wat laatste puntjes na, helemaal klaar zijn. De open middag en de openingsdienst werden goed bezocht en ook de bijeenkomst om de aannemers te bedanken was fijn. Zelfs de bouwer van de kerk, van Driesten was aanwezig.
-Door de renovatie zijn de bruine klapstoelen van de kerk niet meer nodig. Voorlopig zullen deze opgeslagen worden bij van de Lagemaat. Wellicht kan de VBW ze nog gebruiken!
-In verband met de privacy hopen we volgend jaar helemaal af te stappen van de kaartenbakken waarin de tekstgedeelten, die op huisbezoek gelezen worden geregistreerd worden. LRP is een landelijk beveiligd registratiesysteem waar alle ambtsdragers en predikanten voor hun wijk aantekeningen in kunnen achterlaten. Dit wordt ook voor onze ledenadministratie gebruikt.
-Als de laatste digitale verbindingen klaar zijn zouden we onze camera in de kerk kunnen gebruiken om b.v. tijdens doop- en trouwdiensten de beelden van de doop met de beamers op de muur kunnen projecteren. Dan kan iedereen het beter volgen. Een voorstel hierover is naar de kerkenraden gestuurd.
-Ook is het mogelijk om via de site van kerkdienst gemist een beeld uitzending te verzorgen voor degenen, die door ziekte, werk, kinderen of vakantie niet naar de kerk kunnen. Er zullen geen beelden van gemeenteleden die in de kerk zitten uitgezonden worden. Ook dit voorstel gaat naar de kerkenraad.
-De kerkdiensten worden trouwens niet meer op een DVD vastgelegd, maar op een USB stick. Belangrijk voor trouw-, rouw-, doop- en belijdenisdiensten!
-Givt: We hebben een voorlichtingsavond gehad over de mogelijkheden, die er zijn om toch met de collecte mee te doen ook al heb je geen contant geld en geen collectebonnen bij je. Dit kan met Givt. Deze giften gaan via een app op je mobiel. Je kunt je giften thuis al inprogrammeren in deze app en dan je gift geven door tijdens de collecte je mobiel langs de diaconiezak te halen, waar we en kleine bluetooth ontvanger in kunnen hangen. Dit kan ook thuis na de dienst nog, evt. zelfs weken later als je de dienst terugluistert. Ook kerkradioluisteraars kunnen zo gemakkelijk geven. Aangezien steeds meer mensen geen portemonnee meer hebben lijkt dit een goede oplossing. Dit systeem wordt ook al in veel andere kerken gebruikt en ook bij deurcollectes van bv het Leger des Heils kun je zo al met je app betalen. We denken hierover na en komen hier later op terug.
-De pastorie van ds. Peene staat leeg! Door een veranderde belastingwetgeving zal de huur van de pastorie voor een nieuwe predikant stijgen van € 624 naar ruim € 1000. Dat is veel geld, met name omdat de stookkosten ook behoorlijk zijn. Eigenlijk kiezen de meeste predikanten er tegenwoordig dus voor of om zelf een huis te kopen of een veel goedkoper huis elders in het dorp te huren. Vandaar dat we als CvK overwegen om de pastorie te verkopen en de nieuw beroepen predikant de mogelijkheid te bieden, zelf een huis te kopen of iets goedkopers voor hem te kopen. Een ingeschakelde makelaar schatte de verkoopprijs op circa € 650.000. Evt. zouden we het geld wat we overhouden kunnen gebruiken voor een grondige opknapbeurt van Eben-Haëzer.
-Op 21 november is er een gemeenteavond gepland. U bent hartelijk welkom om daar met ons over gedachten te wisselen.
Al met al komt er, als CvK leden, veel op ons af. We zijn nog naarstig opzoek naar een opvolger voor ons lid Albert van Kooten. We vragen u om voorbede voor ons om wijsheid en energie om alle benodigde zaken aan te pakken.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie