Nieuws uit het CvK

dinsdag 26 maart 2019 Algemeen

Omdat we graag u als leden van onze kerk graag op de hoogte willen houden volgen hier wat aandachtspunten uit onze vergadering van 19 maart. Op deze vergadering hebben we ook een gesprek gehad met de kosters en de organisten.
-In het kostersoverleg ging het vooral over hoe we tijdens de renovatie de diensten in de Essenburcht gaan organiseren. Daar komt nog heel wat bij kijken. Voor elke dienst moet eerst de zaal opgeruimd worden van de zaterdagavond en alle stoelen klaar gezet. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers en zullen er steeds 2 kosters samen met Maas Brunekreef aanwezig zijn om alles goed te regelen. Er wordt een orgel uit Eben-Haëzer geplaatst wat nog wel aangesloten moet worden op de geluidsinstallatie. In principe gaan we de dienst houden in de grote zaal met een uitbreiding met de deuren open naar de gang voor de zaal. Hier zal op een beamer de dienst goed te volgen zijn.
Vanwege al het voorwerk zal de zaal pas om kwart over negen open gaan.
De eerste keer mogen degenen, die in de huidige kerk een gereserveerde plaats hebben wat eerder komen om een plek voor zichzelf uit te zoeken.
We mogen gewoon bij de Essenburcht parkeren, maar we willen het liefst dat iedereen zoveel mogelijk op de fiets of lopend komt! De kosters gaan u via het kerkblad hierover nog verder informeren.
-Met de organisten werd gesproken over de soms wat verwarrende melodie in Weerklank. Blijkbaar zijn een aantal liederen weer terug gezet in de oude melodie. In principe hebben we besloten altijd de melodie van Weerklank aan te houden! Dat zal wellicht wat wennen zijn, maar de predikanten wordt gevraagd hier rekening mee te houden.
Ook werd er over een extra register voor het orgel gesproken. Er is nu nog een loze knop bij het Dulciaanregister. Daar horen orgelpijpen bij. Na de renovatie gaan we deze waarschijnlijk aanschaffen en besluiten we dit met een benefietconcert door onze organisten. Dan kunnen alle belangstellenden onze nieuwe kerk zien en het vernieuwde orgel horen.
We vroegen of ze op de beamer aangegeven wilden hebben wie er zondags speelt, maar dat wilden ze liever niet.
-Tijdens de renovatie zal het meubilair van de consistorie naar zaal G van Eben-Haëzer verplaatst worden, omdat ook de vloerbedekking van de consistorie vervangen wordt en deze ook tijdelijk als directieruimte gebruikt kan worden. De kerkradiouitzendingen vanuit de consistorie gaan wel gewoon door.
-Tot en met dit weekend is er nog gelegenheid om een bod te doen op het oude interieur via het formulier dat via de website te downloaden is. Het formulier ligt ook in Eben-Haëzer en bij Tineke v/d Brink.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie