Nieuws uit het CvK

dinsdag 5 maart 2019 Algemeen

Op 19 februari hebben we weer als kerkrentmeesters vergaderd in de consistorie. Om u weer op de hoogte te brengen van ons werk, hierbij weer een aantal aandachtspunten.
-De nieuwe brandmeldinstallatie (BMI) in Eben-Haëzer is bijna klaar. Elke ruimte is nu voorzien van een melder. Deze zijn nu ook met elkaar verbonden, zodat er bij brand in de ene zaal ook een alarm in de andere zalen afgaat. Alles wordt nu ingesteld en getest. Er komt ook een alarmdoormelding, zodat er ook als niemand aanwezig in actie gekomen kan worden. Het was een grote operatie, maar we kunnen zo wel voldoen aan de nieuwe eisen van de brandweer.
-Henko van de Weerd heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe computer en website beheerder. We zijn hier heel erg blij mee. Als hij voldoende ingewerkt is zal hij zich ook bezig gaan houden met de renovatie van de website.
-Momenteel worden de kerkdiensten opgenomen op onze eigen computer en deze zijn via onze eigen website na te luisteren. Omdat dit toch een wat kwetsbare constructie is, zijn we van plan zowel de kerkdiensten in Kootwijk als Kootwijkerbroek ook via de site van kerkdienst gemist beschikbaar te stellen. Dat is ook tijdens de renovatie wel zo handig en veilig.  Zie: www.kerkdienstgemist.nl
-De tafels in Eben-Haëzer beginnen door al het geschuif wat te slijten. Sommige poten staan al wat scheef. Wil iedereen aangeven wanneer een tafel bijna kapot is en deze met een bericht erop apart zetten! Dan kunnen we deze provisorisch repareren. Als de renovatie van de kerk klaar is gaan we nadenken om ook Eben-Haëzer zaal voor zaal op te frissen, met o.a. nieuw meubilair. Tot die tijd moeten we het nog met deze tafels doen.
-Vrijdag 12 april is er een benefietconcert van Chr.gem.koor ‘U Prijst Ons Lied’ en kinderkoor PassieKids. De entree is €10,- p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis.
Ook al is de opbrengst voor de renovatie, het doel is en blijft juist ook in deze lijdenstijd God te danken en te prijzen. Van harte aanbevolen dus!
-Per 1 augustus komt het kostershuis weer vrij. Als u iemand uit onze gemeente kent, die tijdelijk woonruimte nodig heeft kunt u dit aan ons doorgeven. Dit geldt natuurlijk ook voor niet gemeenteleden, die door omstandigheden in tijdelijke woningnood zitten.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie