Nieuws uit het CvK

dinsdag 4 januari 2022 Algemeen

Op 21 december hebben we weer vergaderd. Hieronder enkele aandachtspunten, die ook voor u en voor jou van belang zijn.
-Het LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk) waarin de ledenadministratie van onze gemeente bijgehouden wordt is, is niet al te gebruiksvriendelijk. Het kost veel moeite om b.v. een lijst voor het verjaardagsfonds uit te draaien. Soms gaat er dus wat mis. We zijn hier samen met de PKN mee bezig.
-De inboedel- en opstalverzekering van de kerk werd aangepast aan de waarde na de renovatie.
-Na afloop van een activiteit op de kompaszolder blijft er nog wel een licht branden of blijft de air-hockeytafel aanstaan. Dat is natuurlijk brandgevaarlijk. De jeugdraad wordt om een oplossing gevraagd.
-Er is een tarief van €15-20 per uur afgesproken voor het, in overleg met Dick Punt, bespelen van het orgel.
-Er werd door sommige gemeenteleden gevraagd om voetensteunen voor de banken op de galerij. Helaas is dit technisch niet goed mogelijk.
-Zaterdag 8 januari is er een opruimdag in Eben-Haëzer waarbij ook krm-ers aanwezig zullen zijn om onze spullen uit te zoeken en op te ruimen.
-Vanwege het afscheid van Hans Roelofs zullen we in het nieuwe jaar op zoek gaan naar een nieuw lidmaat-kerkrentmeester waarbij we met name naar een (bouw) technische man op zoek gaan, die vergaderen niet al te vervelend vindt. Suggesties naar ons toe zijn natuurlijk van harte welkom.
-De doop- en lidmatenboeken van onze kerk waren tot op heden nog bij Elly van Hunen opgeslagen. Deze zullen nu deels in de kluis in de kerk en deel in Eben-Haëzer opgeslagen worden. Zodat Gerlinda Soetendaal ze bij kan houden.
-Het overleg met de verjaardagsfondslopers is nog steeds niet goed mogelijk vanwege de coronaregels. De busjes konden al wel geleegd worden, waarbij het ongelofelijke bedrag van € 5171 tevoorschijn kwam. Iedereen dank hiervoor. Aangezien lang niet iedereen meer een verjaardagswens van onze gemeente krijgt en er weer enkele lopers afgezegd hebben, gaan we waarschijnlijk over op een systeem waarbij u de wens, als u niet aanwezig bent, via de brievenbus krijgt en u uw verjaardagsgift per bank/ QR-code of envelop via de brievenbus van de kerk of in de collectezak voor de kerk kunt geven. We willen deze gift ook koppelen aan een speciaal doel. We gaan hier eerst nog verder over nadenken en komen er na onze volgende vergadering op terug.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie