Nieuws uit het CvK

dinsdag 1 juni 2021 Algemeen

Op 25 mei hebben we weer online vergaderd. We hopen voor de laatste keer. Hieronder enkele aandachtspunten, die ook voor u en voor jou van belang zijn.
-Aangezien er nog steeds niet in Eben-Haëzer vergaderd mocht worden, maar dit inmiddels wel mag hebben we besloten de vergadering met enkele afgevaardigden van de verjaardagsfonds lopers toch maar even uit te stellen tot de volgende keer. Als u er graag bij wil zijn meldt dat dan even bij Jan Dirk v/d Pol. Daarna willen we een plan maken voor de toekomst van het verjaardagsfonds.
-Jubileum ds. Visser. Fijn dat we hem en zijn vrouw tijdens de afgelopen kerkdienst al mochten feliciteren. Op 2 juni gaan we hem samen met zijn vrouw nog eens in de bloemetjes zette. Wat een zegen van God als je al zo lang in Zijn dienst mag staan. Dankbaarheid overheerst.
-De verwarmingskelder begint op papier meer vorm te krijgen. Om ook op termijn voor ventilatie in Eben-Haëzer ingezet te kunnen worden en om ook een luchtbevochtiger erin te plaatsen zal deze ongeveer 10 bij 3 meter worden. Er bovenop komt dan de toegang en ventilatieroosters, in combinatie met een fietsenschuurtje bij de kosterswoning
-Het LRP, het registratiesysteem van de kerk, zal de komende twee jaar langzaam de kaartenbakken van de sectieouderlingen gaan vervangen. Dit is beter voor uw en onze privacy. Geertniek heeft over het gebruik een presentatie aan de ouderlingen gegeven.
-Verantwoording collectes in de kerkbode: Helaas is het door de huidige coronasituatie niet goed mogelijk om een overzichtelijke verantwoording te geven. U geeft momenteel zowel via de collectezakken, de GIVT apps van Kootwijkerbroek en Kootwijk, de bankrekening en soms ook gewoon via de brievenbus van de kerk. Daar is niet een goed overzicht van te geven, dus dat heeft niet zoveel zin. Natuurlijk wordt dit ook via de jaarrekening verantwoord, maar wellicht zijn er nog andere mogelijkheden.
-De buxushaag bij de pastorie is aangetast door de buxusmot en moet dus vervangen worden. Ook groeit er veel hulst in het pastoriebos. Dit zal ook aangepakt worden.
-We hebben een nieuwe tijdelijke huurder gevonden voor de nieuwe pastorie. Het echtpaar van Setten-Bakker uit Rotterdam gaat er tijdelijk wonen. Momenteel wonen ze in bakhuis Torenzicht tegenover de kerk. Hun huis in Rotterdam was verkocht, dus ze hadden niets anders. Ze waren daar jarenlang actief in evangelisatiewerk.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie