Nieuws uit het CvK

dinsdag 10 november 2020 Algemeen

Op 27 oktober was er weer een vergadering van ons college. Hieronder enkele aandachtspunten, die ook voor u en voor jou van belang zijn.
-Tineke v/d Brink was uitgenodigd. In december gaat ze met pensioen. Ze wil echter haar werk als koster gewoon als vrijwilliger doorzetten. Ze blijft ook voor de gemeente de vlag uit de toren hangen bij nationale feestdagen. Er komt dan voor ons als CvK een einde aan het werkgeverschap. Vanaf 19 december hebben we geen werknemers meer in dienst
-De toiletten in de Kooi zijn erg verouderd. We willen hier volgend jaar wat aan gaan doen. Ook zit er houtworm en boktor in het hout. Daar gaan we een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf voor vragen.
-Het is jammer, dat we tijdens de coronatijd geen goede bestemming voor onze kerk in Kootwijk hebben. Volgens de richtlijnen van de overheid mogen er maximaal 13 mensen in. Dus dat is zelfs te weinig om de Bijbelkring in Kootwijk te houden.
-In Stroe is er vanwege de daar aanwezige apparatuur geen kerkuitzending mogelijk. Ook een opname lukt nog niet. Het heeft wel onze aandacht.
-Aangezien we in Stroe eigenlijk niet voldoende BHV-ers hebben is er besloten, dat we als kerkrentmeesters allemaal een BHV cursus gaan doen, zodat er altijd een BHV-er aanwezig is.
-Dhr. Veenschoten heeft op de achtergrond altijd het onderhoud voor onze tuinmachines verzorgd. We zijn hem daar heel dankbaar voor. Helaas lukt het niet meer, zodat we voor het onderhoud naar de Schuur zullen gaan.
-Het verjaardagsfonds ligt ook grotendeels stil vanwege corona. Voor een volgende vergadering willen we een aantal lopers uitnodigen om samen met ons na te denken over de toekomst. Er waren natuurlijk al jaren te weinig lopers. Hoe willen we hiermee verder?
-Gelukkig heeft het Beam team meegedeeld, dat er ook voor trouwdiensten voldoende vrijwilligers zijn om zo nodig het beameren te verzorgen.
-De gemeenteavond gaat niet door. Iedereen, die graag een exemplaar van de jaarrekening en begroting wil ontvangen kan dit via pm-krm@hervormdkootwijkerbroek.nl U krijgt dan, als deze klaar is, een exemplaar gemaild. Elders in dit kerkblad leest u hier meer over.
-De familie van Baaren heeft al vele jaren onze cd-diensten verzorgd. Vanwege het teruglopend aantal aanvragen i.v.m.  de online-kerkdiensten, gaan ze ermee stoppen. Vanaf deze plek onze hartelijke dank voor hun inzet!
-We besluiten € 300.000 op de begroting van 2021 te zetten voor de aanleg van een verwarmings- en ventilatiekelder voor de kerk in Kootwijkerbroek. Deze is onder het parkeerterrein tussen de hoofdingang van de kerk en de oude ingang van Eben-Haëzer gepland. De komende tijd zult u hier wel meer over horen.
-Vanwege de coronamaatregelen kan er minder aaneensluitend vergaderd worden in Eben-Haëzer. We besluiten om ook achter de glaswand in de kerk een vergaderruimte te maken.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie