Nieuws uit het CvK

dinsdag 28 juli 2020 Algemeen

We hebben een drukke tijd achter de rug als College van Kerkrentmeesters. We hadden te maken met beroepingswerk en Coronacrisis. Zodat we zelfs een extra vergadering ingelast hebben.
-Het beroepingswerk: Omdat we graag aan de beroepingscie een woning wilden aanbieden voor een toekomstige predikant hebben we in overleg met de Algemene Kerkenraad en de Commissie van Beheer van de PKN besloten om toch de pastorie aan de Rehobothstraat te verkopen en een ander huis als pastorie te kopen. Uiteindelijk is het de Rehobothstraat 4 geworden, die we via stille verkoop konden kopen. Dit is gelukt voordat ds. Schonewille moest beslissen op zijn beroep, zodat hij deze met zijn gezin nog kon bezichtigen. Het is een ruim huis met een moderne inrichting, een tuin met veel privacy en ruimte om op de 1e of 2e verdieping een studeerkamer te maken. De huidige bewoners blijven er wonen tot we een nieuwe predikant hebben; evt. trekken zij tijdelijk in de kosterswoning als hun nieuwe huis nog niet beschikbaar is.
-Midden-Nederland makelaars is bezig om een brochure te maken van de pastorie, nadat andere geïnteresseerde gemeenteleden afhaakten. Het is jammer dat deze door de hoge WOZ-waarde en de ruime opzet en de nieuwe belastingregels tegenwoordig niet meer geschikt is voor een predikant. We vinden het moeilijk om deze in de verkoop te doen, maar we hadden na lang wikken en wegen geen andere keus.
-We hebben de oriëntatie op het gebruik van de kosterswoning als pastorie afgerond. We hebben uitbreidingstekeningen en een kostenplaatje gemaakt, maar door het ontbreken van een achtertuin, het gebrek aan privacy en het vele verkeerslawaai vanuit de Kerkweg en de Veluweweg, bleek deze toch niet geschikt als pastorie. We denken na over het inrichten van het huis en het hiermee geschikt maken voor zendingsgezinnen op verlof.
-Onze gerenoveerde kerk wordt tegenwoordig vaker gebruikt voor uitvaarten. Mede gezien de aanwezigheid van opname en geluidsapparatuur. We stelden de kerk altijd gratis beschikbaar voor gemeenteleden. Aangezien we veel geld uitgegeven hebben aan de camera en de geluidsinstallatie willen we toch ook voor begrafenissen een huurbedrag van de kerk gaan rekenen. Eigen gemeenteleden krijgen hierop 50% korting.
-Gijs Budding wil ons, naast het collectegeld telwerk, ook helpen als beheerder van Eben-Haëzer. Hij is aanspreekpunt voor alle kleine gebreken aan het gebouw.
-Waarschijnlijk hebben een aantal van u het al gemerkt. De kerkklok gaat spontaan bij nacht en ontij luiden. Blijkbaar is er een storing in de app, die de kerkklok bedient. We gaan proberen dit door middel van een wachtwoord te verhelpen.
-Het Rehobothkoor zocht oefenruimte, omdat de ruimte in de Rehobothschool niet coronaproef was. Ze gaan nu onze kerk gebruiken.
-We hebben nagedacht over de ventilatie van de kerk. We hebben niet voor een spoedingreep gekozen, omdat dit weinig oplevert. Wel gaan we nadenken over het naar voren halen van de bouw van een ventilatieverwarmingskelder tussen Eben-Haëzer en onze kerk. Dit is een kostbare aangelegenheid, maar wellicht toch belangrijk voor evt. toekomstige regelgeving wat betreft kerkgebruik en corona. De huidige situatie staat hieronder.
Voor de ventilatie in de kerk maken we gebruik van de nieuwe afzuigpunten die in de zijbeuken zijn geplaatst. De lucht wordt afgezogen door een ventilator die in de kerktoren is geplaatst. Luchttoetreding komt door openingen in het gebouw die her en der verspreid aanwezig zijn. Het openzetten van ramen en deuren geeft geen meerwaarde terwijl de kans dat de lucht gaat kortsluiten (door het raam naar binnen en via het dichtstbijzijnde uitzuigpunt eruit) toeneemt. De ventilatie (zonder dat er deuren of ramen openstaan) is berekend volgens de richtlijnen van de PKN (zie  https://eerstehulpbijventilatie.nl/). De ventilatiecapaciteit in onze kerk voldoet aan de eisen met een bezetting van 107 kerkgangers die tegelijkertijd mogen zingen, toch is er gekozen voor het zingen van 50 % van de kerkgangers. Daarnaast wordt er voor en na de dienst extra gelucht.
-Dit najaar willen we verder nadenken over het verjaardagsfonds. Momenteel zijn er voor de groep mensen, die hierin meehelpen kaarten gelegd in Eben-Haëzer in het CD kastje in het portaaltje. Hier kunnen ze hun voorraad aanvullen.
-Voor de voor- en najaarsbijdrage werd een nieuw ontwerp gemaakt door Joëlle v.d. Pol-Terlouw. We hopen dat u het mooi vindt.
-Tenslotte namen we afscheid van Erik Broekhuizen. Hij heeft veel werk verzet in onze commissie en was aanspreekpunt voor onze predikanten bij problemen met hun huisvesting. Hij heeft aangegeven ook buiten het college om hand- en spandiensten voor ons te willen blijven doen. We zijn hem dankbaar voor de jaren, die hij in ons college zat.
College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie