Nieuws uit de AK

dinsdag 8 november 2022 Algemeen

Donderdag 3 november jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we na over de betekenis van de woorden ‘…in het water onder de aarde….’ uit Exodus 20:4. Wat was in vroeger tijden de visie op de aarde en de wateren daaronder en hoe is dat nu. Naast het materiële aspect is er ook het geestelijke aspect: het rijk der duisternis, het rijk van de afgoden.
Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen:
-Al geruime tijd ontmoeten we regelmatig nieuwe bezoekers in onze diensten, die er vervolgens ook voor kiezen om lid (of gastlid) te worden van onze gemeente. Voor hen willen we begin 2023 een informatieavond organiseren. Hoe ziet de structuur van onze gemeente er uit, wie zijn de ambtsdragers, welke vormen van toerusting zijn er, etc. Meer informatie volgt later.
-Dinsdag 22 november zal ds. Vroegindeweij op een gemeenteavond het verhaal vertellen (en aan de hand van beeldmateriaal laten zien) van zijn reis naar de grens met Noord Korea voor Open Doors. Wees welkom!
-Het college van kerkrentmeesters heeft haar zorgen gedeeld rondom de stijgende kosten en dan m.n. de energiekosten. In de kerkbodes delen zij zelf deze zorgen ook met u.
-Als AK willen we graag ook in gesprek zijn met diverse commissies/organen binnen onze gemeente. Voor de komende AK vergadering (in december) zijn de jeugdraad en later op de avond de zendingscommissie uitgenodigd.
-We hebben kort teruggeblikt op de onlangs gehouden eerste ouderencontactmiddag ‘nieuwe stijl’. Het was een heel fijne middag met een mooie opkomst. Dank aan een ieder die geholpen heeft (en helpt!) bij de opzet en organisatie daarvan.
Zo komen vanuit het gemeentewerk de lijnen samen in de kerkenraadsvergaderingen. Elke vergadering bidden we om de zegen van God bij hetgeen we bespreken. Wilt u en jij met ons meebidden?
Algemene kerkenraad

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie

 

Actueel

Energietoeslag en tips om energie te besparen.

Meer informatie