Nieuws uit de AK

dinsdag 20 september 2022 Algemeen

Donderdag 8 september jl. kwam de AK weer samen. Voor het eerst met ds. P. Vroegindeweij in ons midden als één van onze eigen predikanten. We zijn dankbaar dat hij samen met ds. C.G. Visser de herdersstaf mag oppakken in onze gemeente.
Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen:
-Zaterdag 3 september hebben we als kerkenraden weer een heidag gehad. Met het oog op het beleidsplan spraken we samen o.a. over onze identiteit, de viering van het Heilig Avondmaal, organisatiestructuur, etc.
-Vanwege Corona hebben we destijds de kerkdienstuitzendingen voorzien van ondertiteling. Diezelfde ondertiteling zien we ook in de kerk als we zingen. Binnenkort komt er een nieuwe techniek beschikbaar waarmee we in de kerk weer het hele lied kunnen tonen en tegelijkertijd de uitzending voor thuis kunnen blijven ondertitelen. We gaan dit ook in onze systemen implementeren.
-Vorig jaar hebben we in het najaar een ‘in gesprek met…de kerkenraad’ -avond georganiseerd. Dat willen we dit jaar op dezelfde wijze doen op 10 november. Meer info volgt later.
-In het voorjaar 2023 willen we een gemeente-avond organiseren rondom een thema. Vooralsnog is het plan om stil te staan bij de viering van het Heilig Avondmaal. Meer info volgt later.
-We ontvingen vanuit de Gereformeerde Kerk bericht dat ze gaan fuseren met Gereformeerde Kerk in Voorthuizen. Een proces dat nieuwe mogelijkheden biedt, maar tegelijk ook pijn doet in het loslaten van je zelfstandigheid hier ter plaatse. We willen biddend om hen heen staan en Gods Kracht bij dat proces toewensen. Als we als plaatselijke hervormde gemeente iets voor ze kunnen betekenen, staan we daar zeker open voor.
-De openluchtdiensten werden deze zomervakantie ook weer goed bezocht. Naast eigen gemeenteleden waren er ook andere dorpsgenoten of vakantiegangers. Een mooie manier om als kerk ook ‘naar buiten’ gericht te zijn. Tegelijk was de dienst om 9 uur in de kerk ook nog redelijk bezet. De AK is dankbaar voor de organisatie van de diensten en wil dit volgend jaar zomer graag weer een vervolg geven.
-Als AK hebben we de intentie uitgesproken om weer fysiek te gaan collecteren in de diensten, naast het gebruik van de app GIVT. Wanneer en op welke wijze wordt u binnenkort nader over geïnformeerd door CvK en diaconie.
Algemene kerkenraad