Kerkenraadsdag

dinsdag 21 september 2021 Algemeen

Beide wijkkerkenraden zijn op zaterdag 4 september in Koudhoorn bijeen geweest voor bezinning en om samen een eerste aanzet te geven voor de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan. Om samen kerk of gemeente van Christus te zijn en hieraan te bouwen, zijn voldoende saamhorigheid en samenwerking nodig. Saamhorigheid heeft te maken met goede onderlinge relaties, terwijl samenwerking gaat over de gemeenschappelijke inhoud, doelstelling en uitvoering van het kerkelijk beleid. Respect en begrip voor elkaars standpunten is daarbij belangrijk, waarbij een goede communicatie een sleutelrol speelt. Door corona hebben de kerkenraadsleden elkaar afgelopen 1,5 jaar weinig kunnen spreken en daarom hebben we veel tijd genomen voor ontmoeting en het werken aan verbetering van de onderlinge communicatie.
De beleidsadviescommissie heeft de dag samen met onze gemeenteadviseur Jan Boer voorbereid. Als eerste hebben we in groepjes dierbare Bijbelteksten met elkaar gedeeld, met uitleg waarom. Op deze manier hebben we elkaar in het hart gekeken en gedeeld wat de Bijbel voor ons persoonlijk betekend. Daarna hebben we in een zogenaamde Emmaüswandeling in tweetallen gedeeld wat ons persoonlijk verlangen voor het (geloofs)leven is en het verlangen voor onze gemeente. Al wandelend in de natuur hebben we gedachten gedeeld, gebruik makend van communicatietips aangereikt door Jan Boer. Op een later moment zullen die gedachten bij elkaar moeten komen in een missie en visie voor onze gemeente, wat richtinggevend voor beleid moet zijn.
Na de lunch heeft Jan Boer een overzicht gepresenteerd van beleidsonderwerpen die vooraf door de kerkenraadsleden zijn aangedragen met een score van hoe belangrijke zo’n onderwerp wordt gevonden. In een tweede Emmaüswandeling hebben we die lijst in tweetallen besproken: herkennen we deze lijst en wat zijn belangrijke onderwerpen waarover beleid geformuleerd moet worden? In een gezamenlijke sessie hebben we kort de eerste oogst met elkaar gedeeld. De volgende stap is nu dat de beleidsadviescommissie de aangedragen onderwerpen zal rangschikken en per onderwerp zal bedenken wat de beste manier is om deze uit te werken.
Met elkaar kunnen we terugzien op een mooie dag en hopen dat de besprekingen vruchtbaar zullen zijn en doorwerken in de ontwikkeling van beleid in het komende jaar.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie