Kerkelijke bijdrage

dinsdag 8 september 2020 Algemeen

We leven in een periode dat zondags de kerken maar gedeeltelijk zijn gevuld. Corona heeft ons dagelijks leven maar ook het kerkelijk leven ingrijpend veranderd. We missen elkaar en hopen dat het virus snel zal verdwijnen en dat het dagelijks leven en ook de kerkgang weer op gang mag komen. U kunt zich voorstellen dat ook de bijdragen, met name collectes, achterblijven. Deze week ontvangt u het verzoek uw bijdrage te leveren aan de najaarsrondgang en we doen een beroep op u om het werk, dat in uw gemeente mag gebeuren, ruimhartig te ondersteunen. Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage:
-via de bank over te maken (reknr. NL02 RABO 0305 5110 25  t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek) of
-contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren, die in de week van 14 tot 19 september door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald. Doet u weer mee?
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie