Kerkelijke bijdrage

dinsdag 4 februari 2020 Algemeen

We hebben een jaar achter de rug waarin veel is gebeurd, met name de renovatie van de kerk in Kootwijkerbroek heeft heel wat werk gekost maar ook veel geld; gelukkig zijn alle rekeningen daarvan betaald. De lopende exploitatie gaat echter ook door en daarom doen we weer een beroep op u.
Deze week ontvangt u als lid van onze gemeente het verzoek om uw financiële voorjaar bijdrage aan de kerk te schenken. Doet u weer mee om zo het werk in onze gemeente in stand te houden?
Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage:
-via de bank over te maken (reknr. NL02 RABO 0305 5110 25  t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek `. Vergeet niet  uw lidnummer te vermelden !) of
-contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren die in de week van 10 tot 15 februari door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald.
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie