Kerkelijke bijdrage

dinsdag 10 september 2019 Algemeen

Afgelopen periode is de kerk gerenoveerd, u heeft het resultaat kunnen zien. Hiervoor was natuurlijk veel geld nodig en we zijn dankbaar dat we, mede met uw hulp, de rekeningen hebben kunnen betalen.
Maar de exploitatiekosten, zoals salarissen, gasrekening enz., moeten ook betaald worden en daarom heeft u deze week weer het verzoek ontvangen uw financiële najaarsbijdrage te geven.
Wij verzoeken vriendelijk uw bijdrage:
-via de bank over te maken (reknr. NL02 RABO 0305 5110 25  t.n.v. ‘Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek) of
-contant in de daarvoor bestemde envelop te deponeren die in de week van 16 tot 21 september door een vrijwilliger bij u wordt opgehaald. Doet u weer mee?
College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie