Jaarvergadering Mannen- en Vrouwenvereniging

dinsdag 16 november 2021 Algemeen

Op D.V. woensdag 24 november willen we als Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ en Vrouwenvereniging ‘Tryfosa’ onze jaarvergadering houden. We nodigen u daar hartelijk voor uit. We hebben aan dominee Visser gevraagd voor ons een lezing houden. Hij heeft  als thema gekozen ‘Waarom zou ik naar de Kerk gaan?’
We hopen dat al onze leden kunnen komen maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Het programmaboekje kunt u online (http://shorturl.at/jvMP2) vinden. Wilt u liever het boekje op papier hebben? Dat kan, bel ons op 06-83155426 en we komen het brengen.
We houden de vergadering in de kerk, omdat daar meer ruimte en betere ventilatie aanwezig is. We beginnen om 19.30 uur.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie