Inzage jaarstukken

dinsdag 10 november 2020 Algemeen

Door de corona-maatregelen gaat de gemeenteavond dit jaar niet door. Op deze avond worden, onder andere, de financiële jaarstukken van de diaconie en de kerkrentmeesters besproken en kunnen hier vragen over gesteld worden. Dit jaar willen we dit digitaal aanbieden. De financiële jaarstukken 2019 liggen ter inzage vanaf nu t/m 21 november bij de penningmeesters. U kunt deze digitaal opvragen door een mailtje te sturen. Voor de diaconie naar jandevries@live.nl en voor de kerkrentmeesters naar kerkrentmeester-kroon@hervormdkootwijkerbroek.nl . Wanneer u over de jaarstukken vragen heeft of anderszins kunt u die richten aan de scriba van de AK: scriba-ak@hervomdkootwijkerbroek.nl

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie