GZB-pinkstercollecte: Juist nu!

woensdag 20 mei 2020 Algemeen

Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie.

In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie.

In Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks een lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt Caroline Mager.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:

-          Gebruik de collectemethode van uw gemeente

-          Geef via www.gzb.nl/pinkstercollecte

-          Blijf bidden voor het zendingswerk.

De pinkstercollecte is voor de GZB heel belangrijk om het werk door te laten gaan. Wilt u overwegen een extra gift te geven? Van harte aanbevolen.

De zendingscommissie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie