Groet uit Nijkerk

dinsdag 4 januari 2022 Algemeen

Tussen de Kerst- en Nieuwjaarspost zaten ook goede wensen uit Kootwijkerbroek. Hartelijk dank daarvoor! Vanaf deze plaats wensen wij ook u een gezegend 2022. Tegelijk beseffen we dat de tijd waarin wij leven gekenmerkt wordt door onrust en onzekerheid. Dat laatste – zo hebt u wel begrepen – betreft ook mijn gezondheid. Het was best wel schrikken toen de uitslag van een darmkanker-bevolkingsonderzoek vertelde, dat verder onderzoek noodzakelijk was. Dat wees op een kwaadaardige plek in de darm. Voor maandag 3 januari staat de operatieve ingreep gepland. Temidden van al het onzekere mogen we weten dat alle tijden vast zijn in Gods hand. Dat geeft zekerheid en rust. We mogen elkaar toewensen wat David belijdt in Psalm 62: ‘Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting.’
Praktisch betekent dit dat ik mijn werkzaamheden in Kootwijkerbroek – hopelijk tijdelijk – even niet kan uitvoeren.
Een hartelijke groet, vanaf: De Gruno 66, 3862 DD.
Ds. J. de Jong

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie