Geluid & licht kerk

dinsdag 29 oktober 2019 Algemeen

De geluidsinstallatie in de kerk werkt nog niet optimaal, de kerkgangers maar ook de luisteraars van de kerkradio hebben dit de afgelopen diensten gemerkt.
Wij zijn bezig om dit aan te passen en gaan ervan uit dat u de komende diensten de verbeteringen zult horen. Ook de verlichting op de kansel en op het achterste deel van de galerij wordt de komende weken aangepast. Graag uw begrip hiervoor.
KRM

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie