Gebedskring Kootwijk

dinsdag 3 mei 2022 Algemeen

Vanwege ‘corona’ zijn we een lange tijd niet bij elkaar gekomen maar we willen het toch weer graag gaan opstarten. Daarom willen we per mei a.s. weer samen komen in de Kooi, gewoonlijk op de 1e maandag van de maand. Maar de eerste keer is nu op maandag 9 mei omdat er een vergadering in de Kooi is op die andere datum! We beginnen om half 8 en het duurt tot ongeveer kwart over 8. Samen willen we de noden van ons dorp, ons land maar ook wereldwijd voor de Heere neerleggen. Zeker in deze tijd, waarin er zoveel gebeurt is het gebed meer dan nodig. En we hopen dat er zich ook weer wat meer personen bij ons willen aansluiten. Hartelijk welkom en hopelijk tot 9 mei! Voor vragen: Anja (0577 456915) of Tineke (0577 456755)

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie