Diaconie

dinsdag 15 november 2022 Algemeen

en je naaste als jezelf. Deze bekende woorden vinden we in Lukas 10:27 en komen terug in het diaconaal programma van de GZB: Project 10:27. We leren van Jezus om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden.
In navolging van Hem hebben we als christelijke gemeente de zorg voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Via Project 10:27 ondersteunen we noodhulp in de wereld.
Dichtbij en ver weg zijn er nog talloze organisaties die vragen om hulp en alle doelen zijn ‘goed’. De afgelopen periode kwamen er weer tientallen verzoeken.
Namens onze gemeente moeten we keuzes maken. Dit kwam terug in een van de punten op de diaconievergadering van afgelopen week, waarin het
collecterooster voor het nieuwe jaar werd vastgesteld en diverse doelen tegen het licht werden gehouden.
In deze vergadering hebben we ook verder doorgedacht over de zorgen rond energiearmoede, waarbij het opgestelde stuk over aanvragen van energietoeslag aangevuld met bespaartips is besproken. Dit staat inmiddels op de website van de kerk. (Energietoeslag en bespaartips.pdf)
Verder kwamen zorgen in de gemeente aan de orde, is de door de AK goedgekeurde begroting definitief vastgesteld, zijn veel praktische zaken besproken, waaronder het collecteren in de diensten, en mochten we dankbaar terugblikken op een geslaagde eerste Senioren Contactmiddag in de Essenburcht.
De Heere uw God liefhebben met alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Zo mogen we samen gemeente zijn, samen omzien naar elkaar. Doet u mee?
Uw diaconie

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie

 

Actueel

Energietoeslag en tips om energie te besparen.

Meer informatie