De generale synode vergaderde

dinsdag 3 mei 2022 Algemeen

Op 21 en 22 april kwam de generale synode bijeen. Namens de classicale vergadering Veluwe nemen vijf personen deel aan deze vergadering. Elke dag wordt geopend met een liturgische viering. Thomas Kool, ouderling in de Hervormde gemeente Voorthuizen heeft deze keer de impressie geschreven. Hij schrijft iets over zijn rol en de rol van de andere afgevaardigden. Daarna komen aan de orde de vestigingsplaats van de PThU, de benoeming van Jolanda Aantjes als lid van het moderamen en de rol van de kerkelijk werkers en preekconsenthouders. Dat laatste vanwege het rapport geroepen om te dienen. U vindt de impressie op de website: pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie