Dank

dinsdag 8 oktober 2019 Algemeen

Voor uw meeleven met het 45-jarig ambtsjubileum wil ik u hartelijk danken. Hier kan alleen gezegd worden: ‘Wie ben ik, dat ik het Evangelie zoveel jaren mocht verkondigen en nu nog; Soli Deo Gloria; De Heere alleen komt de eer en de dank toe.’
Ook namens mijn vrouw hartelijk dank voor de blijken van meeleven, op welke wijze dan ook ontvangen i.v.m. haar knieoperatie, die door Gods goedheid mocht slagen. Het heeft ons goed gedaan. We wensen u allen de zegen van de Heere toe.
Ds. en mevr. Mulder, Kootwijk

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie