Dank

dinsdag 25 juni 2019 Algemeen

Op deze manier willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en het meeleven bij ons 50-jarig huwelijksjubileum. Tot hiertoe heeft de Heere ons nog willen sparen. Hem zij alle eer.
Jan en Cobie Meijers

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie