Brief ds. De Wit

dinsdag 14 december 2021 Algemeen

Aan de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek.
Geliefde broeders en zusters,
Nu ik de kerkenraad heb laten weten dat ik bedankt heb voor het beroep dat op mij is uitgebracht, wil ik u als gemeente hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en meeleven. Vanaf het allereerste moment hebben wij (Marijke en ik) de contacten als zeer warm en hartelijk ervaren. Daarvoor zijn we u zeer erkentelijk. De betrokkenheid vanuit de gemeente heeft ons geraakt. We hebben het ervaren als heel warm en open; we voelden ons zeer welkom. Ook hebben we duidelijk het verlangen geproefd om een predikant te verwelkomen. De roep vanuit Kootwijk-Kootwijkerbroek was helder. Daarom willen wij langs deze weg u graag bedanken voor uw hartelijke meeleven in de afgelopen weken. De gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek heeft een warm plekje in ons hart gekregen.
Wij spreken de hoop uit dat spoedig een predikant gevonden mag worden die samen met ds. Visser de gemeente mag dienen. Weet dat jullie gemeente een plek heeft in onze gebeden. Met vriendelijke groet,
Ds. Roelof en Marijke de Wit

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie