Beroepingswerk bericht van de beroepingscommissie en wijk 2

dinsdag 13 juli 2021 Algemeen

Helaas heeft ds. Stehouwer bedankt voor het beroep vanuit onze gemeente. We bidden voor hem en zijn gezin en voor rust op deze beslissing. We gaan dit uitgebrachte beroep evalueren met elkaar en bekijken hoe we het beroepingswerk weer op gaan pakken in deze zomerperiode.
We mogen in vertrouwen verder en weten dat God met ons meegaat en ons de weg zal wijzen. Wilt u het beroepingswerk meenemen in uw gebed?
Hieronder de brief van ds. Stehouwer:
Gemeente van Jezus Christus te Kootwijk / Kootwijkerbroek,
geachte broeders van de kerkenraad,
leden van de beroepingscommissie.
Voor het door u uitgebrachte beroep, om als gemeentepredikant de hervormde gemeente van Kootwijk / Kootwijkerbroek te gaan dienen, moet ik bedanken. Er is bij mij geen rust, ruimte, duidelijkheid of vrijmoedigheid gekomen om positief op deze roepstem te reageren.
Verwonderd was ik over uw interesse naar mij en de leiding die u daarin heeft ervaren. De wetenschap dat uw beroepingswerk in gebed en in afhankelijkheid van God is gedaan, maakte de beslissing voor mij des te gewichtiger. Daarbij kijk ik met dankbaarheid terug op de ontmoetingen, de openheid van alle schriftelijke reacties op mijn vragen, alle blijken van meeleven en wel in het bijzonder naar het samenzijn rondom Gods Woord met een deel van de gemeente.
Voor nu rest mij niets anders dan te bidden om Gods zegen over de weg die u als gemeente en ik als predikant heb te gaan, achter de Heere Jezus aan.
In verbondenheid,
Ds. M.C. (Marco) Stehouwer, Wijngaarden

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie