Beroep ds. Bergshoeff

dinsdag 6 oktober 2020 Algemeen

We mogen terugkijken op een bijzonder mooie dienst waarin we meegenomen werden in het leven van Petrus. Hoe bijzonder is het dat wij onze Levende Hoop mogen hebben op onze Here Jezus Christus. Geen ijdele hoop, maar Levende Hoop. De vaste grond waarop wij mogen staan!
Op het moment dat u dit leest, heeft de ontmoeting met de gemeente ook plaats gevonden. Wij willen u als gemeente vragen om dominee Bergshoeff in jullie gebeden te gedenken. U / jij kunt meeleven door een mail of brief/kaart te sturen.
Ds. G.C. Bergshoeff, Oosthof 1
3925 SH Scherpenzeel
gcbergshoeff@icloud.com

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie