Bericht namens wijk 2 en beroepingscommissie

dinsdag 5 oktober 2021 Algemeen

De beroepingscommissie is weer op volle sterkte op zoek naar een predikant voor onze gemeente. Er hebben een 2-tal wijzingen plaatsgevonden. Bert Veldhuizen is gestopt en Johan Elbertsen is bereid gevonden om mee te draaien in de beroepingscommissie. Lydia Budding heeft helaas moeten stoppen vanwege de gevolgen van corona en daarvoor is Henriette Snellen aangeschoven.
We willen Bert en Lydia hartelijk danken voor al het werk wat ze mochten verzetten voor de beroepingscommissie en wensen Johan en Henriette een gezegende tijd toe. Op Zijn tijd hopen we weer een predikant te mogen beroepen.

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie