Afscheid Dr.W.Peene

dinsdag 23 juli 2019 Algemeen

Enerzijds misschien nog vroeg, maar als de vakantie binnenkort weer voorbij is, nadert het afscheid van de familie Peene ook al snel op DV 15 september a.s.
De officiële afscheidsdienst zal dan zondagmorgen 15 September om 9.30 uur in Kootwijkerbroek worden gehouden. Voor alle duidelijkheid: er is op uitdrukkelijk verzoek niet voor een afscheidsavond gekozen, maar voor een persoonlijke afscheidsdienst waarin Gods Woord centraal staat met daarna ontmoeting. Tijdens de afscheidsdienst willen we de familie Peene graag namens de gemeente een cadeau aanbieden. U wordt daarom hartelijk uitgenodigd om daar uw steentje aan bij te dragen. Dat kan door een bedrag over te maken op een bankrekeningnummer die we later bekend zullen zullen maken, van de Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek onder vermelding van “Cadeau familie Peene”. Maar u kunt ook uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bussen die vanaf 18 augustus achter in de beide kerkgebouwen zullen staan. Ook op de afscheidsmorgen zal er een bus staan waarin u alsnog uw bijdrage kunt deponeren. Voor uw blijk van dank zijn wij u zeer erkentelijk.
Uw College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie