Afscheid Dr. W.Peene

dinsdag 3 september 2019 Algemeen

Het afscheid van de familie Peene komt steeds dichterbij. De officiële afscheidsdienst zal dan zondagmorgen 15 september om 9.30 uur in Kootwijkerbroek worden gehouden; alleen na de afscheidsdienst is er gelegenheid om afscheid van de familie te nemen.
Voor alle duidelijkheid: er is niet voor een afscheidsavond gekozen. Tijdens de afscheidsdienst willen we de familie Peene graag namens de gemeente een cadeau aanbieden. U wordt daarom hartelijk uitgenodigd om daar uw steentje aan bij te dragen. Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL27 RABO 0344490122 t.n.v. Herv. KWB afscheid ds. Peene”. Maar u kunt ook uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bussen die vanaf 18 augustus achter in de beide kerkgebouwen staan. Ook op de afscheidsmorgen zal er een bus staan waarin u alsnog uw bijdrage kunt deponeren. Voor uw blijk van dank zijn wij u zeer erkentelijk.
Uw College van Kerkrentmeesters

Digitaal kerkblad

Wilt u wekelijks ons digitaal kerkblad ontvangen?

Meer informatie