Informatie voor gastpredikanten

Geachte gastpredikant,

Welkom in onze gemeente!
Hieronder treft u zoveel mogelijk relevante informatie aan omtrent onze erediensten.

Wilt u deze in zijn geheel doornemen en uw liedkeuze en lichaamslengte tijdig doorgeven aan de koster op het onderaan genoemde emailadres?

Liturgie

In onze erediensten volgen we op hoofdlijnen de klassieke liturgie.

Afkondigingen

Bij aanvang van de eredienst heet de ouderling van dienst een ieder welkom en verricht de afkondigingen. Als predikant zit u dan in de kerkenraadsbank. Na het zingen van het eerste lied brengt de ouderling van dienst u naar de kansel.

Bijbelvertaling

We gebruiken bij voorkeur de Herziene Statenvertaling.
Indien dit voor u principieel bezwaarlijk is, mag ook de klassieke Statenvertaling gebruikt worden.

Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen

De psalmen, gezangen en liederen worden ritmisch gezongen.
Voor de psalmen is de berijming van 1773 het uitgangspunt.

Naast het primaat van de psalmen geven we graag ruimte aan het geestelijke lied. Voorwaarde daarbij is dat in het geheel van de eredienst er tenminste 4 zangmomenten voor de psalmen gereserveerd zijn. Op de overige zangmomenten mogen andere liederen geselecteerd worden waarbij de bundel "Weerklank" leidraad is.

Toepassing in de praktijk
Een "gewone" eredienst heeft normaliter 6 zangmomenten (inclusief voorzang). Bij minimaal 4 psalmen / enige gezangen, zijn er dus nog 2 momenten waarop een ander lied gezongen kan worden. Bij diensten waarin meer dan 6 zangmomenten zijn, is het dus ook mogelijk om op 3 (of meer) momenten een ander lied te zingen.

Beamers in Kootwijkerbroek
In Kootwijkerbroek wordt gebruik gemaakt van beamers voor de projectie van de psalmen en liederen. De Schriftlezing wordt in "gewone" diensten niet geprojecteerd. Om de presentatie goed voor te bereiden, is het van belang dat u de liturgie tijdig aanlevert. Wij maken gebruik van Powerpoint. Dat betekent dat wijzigingen vlak voor of tijdens de dienst niet mogelijk zijn. Derhalve zal organist en gemeente altijd de Powerpoint volgen.

Schoollied

Op de plaatselijke hervormde basisschool wordt door de kinderen iedere week een psalm / lied aangeleerd. Op de maandag voorafgaand aan uw preekbeurt krijgt u per email *) deze psalm / dit lied door, zodat u het een passende plaats in de eredienst kunt geven. 

*) Graag voor het doorgeven van de liturgie niet dit emailadres gebruiken, maar één van de emailadressen die onderaan deze pagina staan. Daarmee bereikt u het gehele kostersteam, organistenteam en het beamteam in één keer.

Slotzang

Het is gebruikelijk dat de gemeente bij de slotzang gaat staan.

Collecten

De collecten worden gehouden tijdens het voorspel van de psalm / het lied voorafgaand aan de preek. De ouderling van dienst heeft deze collecten bij aanvang van de dienst afgekondigd.

Voorbeden

De voorbede wordt normaliter gedaan tijdens het slotgebed. Daartoe krijgt u in de consistorie een blad met namen van mensen die voorbede nodig hebben, voorzien van een korte toelichting per persoon.

Kinderen in de eredienst

De kinderen gaan niet naar een Bijbelklas of kindernevendienst. 's Ochtends is er in Kootwijkerbroek kinderoppas. De oudste groep van de kinderoppas (4-6 jaar) wordt al wel bij de eredienst betrokken. Zo komen zij tijdens het naspel van het lied na de preek de kerk binnen en nemen ze plaats in één van de voorste kerkbanken. Zo kunnen zij de voorbede en de slotzang meemaken en ontvangen ze ook de zegen voor de nieuwe week.
Het is fijn als u na hun binnenkomst enige aandacht aan de kinderen wilt besteden. Indien mogelijk krijgt u vantevoren per email (zie bijv. de herinneringsmail begin van de week) aangereikt waarover het Bijbelverhaal bij de kinderoppas ging, zodat u daarop kunt aanhaken. Desgewenst kan dat aangevuld worden met een passend kinderlied (zie suggesties in genoemde email) en/of een toepasselijke afbeelding op de beamer. Uiteraard wordt aandacht aan de oudere kinderen in de eredienst ook op prijs gesteld. 
In Kootwijk is er geen kinderoppas. 


Aanlevering te zingen liederen en schriftlezing (liturgie)

Graag uiterlijk vrijdagmiddag 12:00 uur voorafgaand aan een preekbeurt de liturgie doorgeven:

Voor diensten in Kootwijkliturgie@hervormdkootwijk.nl
Voor diensten in Kootwijkerbroekliturgie@hervormdkootwijkerbroek.nl

Het wordt op prijs gesteld als u uw lichaamslengte ook doorgeeft, zodat de hoogte van de lessenaar op de kansel daarop afgestemd kan worden.

Contact

Hebt u nog andere vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de kosters of de preekbeurtenregelaar.

Locatie en aanvangstijden

Kerkgebouwen
Kootwijkerbroek: Veluweweg 84
Kootwijk: De Brink 2

Aanvangstijd diensten
Kootwijkerbroek: 9:30 uur en 19:00 uur
Kootwijk: 10:00 uur en 16:30 uur

Uitzonderingen

Kootwijkerbroek
1 januari: 10:00 uur
Bid-/Dankdag: 9:30 uur en 19:30 uur
Goede Vrijdag: 19:30 uur
Oudejaarsdag: 19:30 uur

Kootwijk
Bid-/Dankdag: 19:30 uur
Goede Vrijdag: 19:30 uur
Oudejaarsdag: 19:30 uur

 

Liturgie voor de erediensten in Kootwijkerbroek

De liturgie is hier te downloaden, zodra deze beschikbaar is.