Sing-in

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
Met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
Mijn hart is vol ontzag.
Ik erken: U, Heer, bent God,
En ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U,
Wat ik ook denk of voel.

Ten minste eens per jaar wordt er in onze gemeente een sing-in georganiseerd. Tijdens een sing-in staat muzikale lofprijzing en aanbidding van onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest centraal. Ook is er plaats voor verootmoediging en bezinning. Muziek is zo'n prachtig geschenk om onze Schepper te eren!
Iedereen is welkom om dit mee te beleven. De muzikale begeleiding is in handen van de band Asaf. Houdt de kerkbode en de website in de gaten voor de exacte data en kom gerust een keer kijken!!

Voor meer informatie neem contact op met Davitha van de Kuilen.